SAFETY POLICY

 • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
 • Emniyet diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
 • Her iş emniyetli olarak yapılabilir.
 • Emniyet tüm BMS çalışanlarının sorumluluğundadır.

BMS yönetimi emniyet politikasını uygulamayı ve uygulatmayı taahhüt eder. Bunun için;

 • Tüm kazaların önlenebilir olduğu ve önlenmesi gerektiğini benimser.
 • Emniyet donanımlarının teminini sağlar ve kullanılmasını zorunlu kılar.
 • Yönetimdeki her kademeyi emniyetten ve kazaların önlenmesinden sorumlu kılar.
 • Emniyet toplantıları düzenlenmesini sağlar.
 • Çalışma ortamının ve çalışan alet ve ekipmanların emniyetli olmasını sağlar.
 • Emniyet prosedürleri ve kitapçıklarını yayınlar.
 • Kazaların raporlanmasını, değerlendirilmesini ve istatistiklerinin tutulmasını sağlar.
 • Emniyet bilincini geliştirir ve sürekli güncel tutulmasını sağlar.

BMS’nin LTIF (100 bin çalışma saatindeki 3 günden fazla iş görmezlik raporlu kaza sayısı) hedefi 0 ‘dır. Bu
hedef BMS SEÇ politikası tarafından öngörülür. Emniyet politikası kişisel acı ve kayıpların azaltılmasını
amaçladığı kadar, işlerin emniyetli olmasını sağlayarak verimliliğin sürekli kılınmasını amaçlar. Bu amaçla,
BMS kendi çalışanlarından ve taşeronlarından;

 • Kişisel emniyet ve sağlık önlemlerini almalarını,
 • Emniyetli ve sağlıklı çalışma koşullarının sürdürülmesini sağlayacak önlemlerin alınmasında sorumlu olarak katkıda bulunmalarını ister.